FotoCabinet

 Vom conjuga realizarea in strada al unui FotoCabinet de portret clasic (ceea ce presupune un cub de 3m/3m, cu fundaluri, lumini, mic mobilier stil, atmosfera) cu expunerea unei suite de fotografii in care notorietati din zona culturii pozeaza in Centrul Istoric